Українська мова

T15 - ЗВУКИ МОВИ И ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'які приголосні:

А садиба, гайок, веселощі, тісто;

Б білочка, крашанка, ліс, галявина;

В малюк, синь, люлька, ялинка;

Т14 - ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Текст - це:

  • А сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем свідомо, за певних умов спілкування;
  • Б особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що є розгорнутим висловлюванням однієї особи, зверненим до співрозмовника або до себе;

T-13 - СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

 


Яке з поданих речень - складне з різними видами зв'язку?

  • А Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні (В. Сосюра).
  • Б Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому огні (В. Сосюра).

T-12 ЗНО

Укажіть рядок слів, у яких наголошений перший склад:

  • А виразне, читання, ознака, осінь;
  • Б курятина, бовтати, випадок, дрова;
  • В ідемо, верба, вільха, сироватка;

T-11

За допомогою яких суфіксів утворюються дієприслівники доконаного виду?

  • А -н(ий), -ен(ий), -єн(ий);
  • Б -ок, -ук, -т(ий); В -ши, -вши;
  • Г -учи, (-ючи), -ачи, (-ячи);

T-10

{gcontent}Виділіть рядок, у якому всі іменники II відміни чоловічого роду, що в родовомі відмінку мають закінчення -а:
А    абітурієнт, ніж, Львів, відліт;
Б    Китай, парник, конус, приятель;
В    квадрат, відмінок, горизонт, коридор;

T-9

Прямою мовою називаємо:
А    чуже мовлення, передане не дослівно, без збереження форми та інтонації, а тільки із збереженням змісту;
Б    чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації;
В    дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки;
Г    текст, у якому його частини мають будову простих речень і не поєднуються за змістом.

Т-8

Укажіть рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:
А    гігантський, злісний, кількісний, форпосний;
Б    радісний, пристрасний, вартісний, баласний;
В    виїз..ний, студентський, совісний, хвасливий;
Г     жалісний, поїз..ний, тиж..невий, щасливий.

Т7 - ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Завдання 1—4

1. Групи слів за їх походженням:

А синоніми й антоніми;

Т6 - СЛОВОТВІР

СЛОВОТВІР

Завдання 1 — 4

1. Слова з nie, напів, полу завжди пишемо:

А з великої літери;

RSS-материал