Історія України

9_ЗНО - Історія України

1. Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи
технікою виготовлення сталі

А племена трипільської культури.
Б східні слов’яни.
В кіммерійці.

8_ЗНО - Історія України

1. «Геополітика» – це
А взаємодія геодезії та політології під час формування та реалізації як внутрішньої, так
і зовнішньої державної політики країни.
Б державна політика вивчення геологічної будови території країни з метою визначення
факторів, що впливають на її розвиток.

7_ЗНО - Історія України

1. Укажіть ознаки неолітичної революції.
1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова.
2. Виникнення землеробства та скотарства.
3. Відокремлення скотарства від землеробства.
4. Перехід до осілого способу життя.

6_ЗНО - Історія України

1. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами
А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.
Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.
В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва.

5_ЗНО - Історія України

1. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками
А палеоліту.
Б мезоліту.
В неоліту.
Г енеоліту.

4_ЗНО - Історія України

1. Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.
А 22 січня.
Б 26 квітня.
В 28 червня.
Г 24 серпня.

3_ЗНО - Історія України

1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько
А 2 млн років тому.
Б 1 млн років тому.
В 500 тис. років тому.
Г 250 тис. років тому.

2_ЗНО - Історія України

1. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація
А «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище
українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»
Б «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у
піднесенні розвитку народного господарства республіки...»

1_Історія України

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили

А землеробство, скотарство, рибальство.
Б збиральництво, тваринництво, рибальство

RSS-материал