Історія України

19_ЗНО - Історія України

1. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного життя на українських землях у
другій половині XVI ст.?

1. Надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії.
2. Створення Пересопницького Євангелія.
3. Заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії.
4. Видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова», «Октоїха».

18_ЗНО - Історія України

1. «Середньовічні цехи» – це
А виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар.
Б корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей.
В підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію.
Г установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила.

17_ЗНО - Історія України

1. Перша літописна згадка назви «Україна» датується
А 1097 р.
Б 1119 р.
В 1187 р.
Г 1240 р.

16_ЗНО - Історія України

1. У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки:
«...вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933
років в Україні та його наслідків... Верховна Рада України приймає цей Закон.
Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?

15_ЗНО - Історія України

1. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору
А припинилися бойові дії на території України.
Б Польська Республіка визнала існування УСРР.
В завершився Другий зимовий похід військ УНР.
Г утворився «воєнно-політичний союз» УСРР і РСФРР.

14_ЗНО - Історія України

1. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам
окупаційної влади.
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана.

13_ЗНО - Історія України

1. Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність
західноукраїнських земель у 1920-х роках.
1. Версальський
2. Сен-Жерменський
3. Нейїський
4. Тріанонський

12_ЗНО - Історія України

1. Назву якої державної інституції пропущено в цитованому нижче документі?
«...контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та
захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює
Уповноважений __________ з прав людини, який у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами...»

11_ЗНО - Історія України

1. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?
1. Т. Шевченко
2. В. Антонович
3. Ю. Бачинський
4. М. Драгоманов

10_ЗНО - Історія України

1. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним?
«В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської
Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою
_______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два

RSS-материал