Географія

10_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Під час бурових робіт геологи підняли на поверхню породи різного віку. Визначте
порядок їхнього залягання від поверхні землі вглиб її надр, за умови, що не було порушено
послідовність відкладів.
А граніт протерозойського віку

9_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Установіть відповідність між країнами та містами, де функціонують науково-
дослідницькі парки.
1 Велика Британія
2 Японія
3 Індія
4 США

8_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Установіть відповідність між країнами та містами, де функціонують науково-
дослідницькі парки.
1 Франція
2 США
3 Росія

7_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Установіть відповідність між підприємствами та факторами їхнього розміщення.
Підприємство Фактор розміщення
1 титано-магнієвий комбінат
2 лісопильний завод
3 завод сільськогосподарських машин
4 авіаційний завод

6_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Установіть відповідність між назвами вітрів та островами, на клімат яких вони
впливають упродовж року.
1 мусони
2 західні
3 пасати
4 східні полярні

5_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Укажіть головний чинник того, що переважна більшість країн Африки належить до
країн, що розвиваються.
А недостатньо мінеральної сировини та енергії промислових масштабів, низький
показник ресурсозабезпеченості

4_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. У якій країні на незначній території узбережжя Тихого океану зосереджено основну
промислову базу, де підприємства металургійної, хімічної та інших галузей промисловості
виробляють експортну продукцію, використовуючи імпортну сировину та новітні
технології?
А Австралія
Б Росія
В США

3_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Яка з європейських країн є лідером з виробництва легкових автомобілів?
А Велика Британія
Б ФРН
В Іспанія
Г Італія

2_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Визначте тип країн, у структурі економіки яких значно переважає частка вторинного
сектора економічної діяльності?
А аграрні
Б аграрно-індустріальні
В індустріально-аграрні

1_ЗНО - Економічна і соціальна географія світу

1. Як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на
відстані 200 морських миль від берега?
А виключна економічна зона
Б територіальні води
В відкрите море (відкритий водний простір)

RSS-материал