Алгебра - 7 класс

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.991

(n; -n)

а)

5x+4y=3

5n+4(-n)=3

n=3

Відповідь: 3

б)

9x-y=70

9n-(-n)=70

10n=70

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.990

а) 2x+3y=20

2c+3c=20

5c=20

c=4 (відповідь)

б)

5x-y=12

5c-c=12

4c=12

c=3 (відповідь)

 

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.604

а)

(x+3y)2=x2+2x*3y+(3y)2=x2+6xy+9y2

г)

Рівняння - корисна інформація

При розв'язуванні рівняння треба його спростити і звести до лінійного рівняння виду ax=b. Для цього необхідно:

- позбутися знаменників, якщо вони є;

- розділити рівняння на лінійні, якщо воно подане у вигляді  рівного нулю добутку сум;

Рішення з алгебри - 7кл., впр.17

17. Дивись пояснення до вправ 8-10.


а)$\begin{equation}\default{x}-(3-2\default{x})=9;\default{x}-3+2х=9;З\default{x}=9+3;З\default{x}=12;\default{x}=12:3;\default{x}=4\end{equation}$ .

Перевірка: знайдемо значення лівої частини рівняння при$\begin{equation}\default{x}=4/(4-(3-2-4))=4-(3-8)=4+5=9\end{equation}$.  Значення лівої і правої частин рівняння рівні: $\begin{equation}9=9\end{equation}$. Відповідь: $\begin{equation}\default{x}=4\end{equation}$.

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.15

15. Покажемо, що рівняння: а) х(х - 3) = 0 має розв'язки х = 0, х = 3. Добуток х(х - 3) при даних значеннях х завжди дорівнюватиме 0, оскіль¬ки хоча б один із множників дорівнюватиме 0: або х = 0, або х - 3 = 0 при х = 3. Відповідь: рівняння має розв'язки х = 0, х = 3. б) z(z - 2)(z + 3) = 0 має розв'язки z = 0, z = 2, z = -3.

Рішення з алгебри - 7кл. - впр. 13

13. Щоб визначити, яке число треба вписати у квадратики, щоб утворилась правильна рівність, позначимо це число через х і розв'яжемо отримане рівняння:

Рішення з алгебри - 7кл. - впр. 13

13. Щоб визначити, яке число треба вписати у квадратики, щоб утворилась правильна рівність, позначимо це число через х і розв'яжемо отримане рівняння:

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.12

12. а) У рівнянні 2х + 35 = 24 вираз 2х + 35 — ліва частина, число 24 — пра­ва частика.

Рішення з алгебри - 7кл. - впр.11

11. а) Члени рівняння Зх - 5 = 12: Зх; -5; 12.

RSS-материал