Правопис складних сполучників

Страница для печатиСтраница для печати

Український правопис

Правопис складних сполучників

Разом

Окремо

Через дефіс

Складні сполучники, які станов­лять тісне поєднання повно­значних слів із частками або прийменниками: адже, аніж, втім, зате, мовби, начеб, начебто, немов, немов­би, немовбито, неначе, нена­чебто, ніби, нібито, ніж, отже, отож, притому, притім, причо­му, проте, себто, тобто, цеб­то, щоб, якби, якщо, абощо, тощо.

1. Сполучники з частками б, би, ж, жи

коли б, коли б то, хоча б, хоч би, або ж, адже ж, але ж, бо ж, от­же ж, а як же.

2. Складні сполучники: дарма що, для того щоб, за­мість того щоб, з тим щоб,

з того часу як, незважаючи на те що, після того як, при цьо­му, та й, так що, тимчасом як, тому що, у міру того як, через те що.

Сполучники отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то, якби-то.

Розрізняйте сполучники і однозвучні слова: зате - за те, проте - про те, щоб - що б, якби - як би, якщо - як що, якже - як же, таж - та ж та ін.

1. Сполучники можна замінити синонімічними сполучниками: Бійці замовкли, проте (але) пісня продовжувала звучати десь надворі. На те й лихо, щоб (аби) з ним боротись.

2. Сполучники членами речення не бувають і на питання не відповідають, а однозвучні поєд-: нання слів є членами речення і відповідають на питання: Що б (що?) не робив, роби найкра' Розповів я вам про те (про що?), що сам від людей чув. Якщо (питання не можна поставити він справжній поет, то повинен співчувати своїй Вітчизні.

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал