Правопис складних сполучників

Страница для печатиСтраница для печати

Український правопис

Правопис складних сполучників

Разом

Окремо

Через дефіс

Складні сполучники, які станов­лять тісне поєднання повно­значних слів із частками або прийменниками: адже, аніж, втім, зате, мовби, начеб, начебто, немов, немов­би, немовбито, неначе, нена­чебто, ніби, нібито, ніж, отже, отож, притому, притім, причо­му, проте, себто, тобто, цеб­то, щоб, якби, якщо, абощо, тощо.

1. Сполучники з частками б, би, ж, жи

коли б, коли б то, хоча б, хоч би, або ж, адже ж, але ж, бо ж, от­же ж, а як же.

2. Складні сполучники: дарма що, для того щоб, за­мість того щоб, з тим щоб,

з того часу як, незважаючи на те що, після того як, при цьо­му, та й, так що, тимчасом як, тому що, у міру того як, через те що.

Сполучники отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то, якби-то.

Розрізняйте сполучники і однозвучні слова: зате - за те, проте - про те, щоб - що б, якби - як би, якщо - як що, якже - як же, таж - та ж та ін.

1. Сполучники можна замінити синонімічними сполучниками: Бійці замовкли, проте (але) пісня продовжувала звучати десь надворі. На те й лихо, щоб (аби) з ним боротись.

2. Сполучники членами речення не бувають і на питання не відповідають, а однозвучні поєд-: нання слів є членами речення і відповідають на питання: Що б (що?) не робив, роби найкра' Розповів я вам про те (про що?), що сам від людей чув. Якщо (питання не можна поставити він справжній поет, то повинен співчувати своїй Вітчизні.

Записаться на курсы английского языка SkyEng

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал