Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів

Страница для печатиСтраница для печати

Український правопис

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів

Правила

Приклади

1. У якісних та відносних прикметни­ках твердої групи пишеться суфікс -н(ий).

дружний (клас), мільйонний, природний, принадний

2. Суфікс -н(ій) вживається:

а) у небагатьох, переважно віднос­них прикметниках м'якої групи;

б) в усіх прикметниках прислівнико- вого та іменникового походження пі- сля ж, ш.

верхній, всесвітній, задній, крайній, осінній, ранній

ближній, дружній (привіт), мужній, художній, нинішній, прийдеш­ній, ранішній, горішній

З. Прикметникові суфікси -анн-, -енн-, -янн- вказують на збільшену ознаку або неможливість дії і завжди наголошені.

Подібні дієприкметникові суфікси -ан-, -єн-, -ян- ненаголошені.

старанний, недоторканний, незбагненний, незрівнянний бажаний, незлічений, неоцінений, нескінчений

4. У присвійних прикметниках після при­голосних (крім й) пишеться суфікс -ин, після голосних, апострофа та й - -їн.

голубиний, качиний, Колин, мамин, Нелин, але. Майїн, солов'їний

5. Суфікс -ист(ий) вживається в при­кметниках після приголосних, -їст(ий) - після голосних.

барвистий, голосистий, іскристий, променистий; вибоїстий, двоїстий

6. Суфікси -ев-, -єв- пишуться, якщо основа закінчується на м'який при- голосний або ж, ч, ш, а наголос па- дає переважно на основу слова.

грудневий(грудень), грушевий, тижневий(тйждень), сйтцевийіі овочевий, життєвий

7. Суфікс -ов- пишеться, якщо:

а) основа закінчується на твердий приголосний, незалежно від наголо-

б) основа закінчується на ж, ч, ш, щ, м'який приголосний або й, а наголос падає на закінчення.

казковий, службовий, сніговий, кварцовий

речовий .дощовий, грошовий, нульовий, стильовий

8. Ці ж правила поширюються і на правопис суфіксів -ов-, -ев-, -єв- у присвійних прикметниках жіночого і середнього роду:

а) суфікс -ов- вживається у присвій­них прикметниках, утворених від іменників твердої групи;

б) суфікси -ев-, -єв- вживаються у прикметниках, утворених від іменни­ків м'якої та мішаної груп.

Петро - Петрове, Шевченко - Шевченкова

Ігор - Ігореве, Андрій - Андрієва, сторож - сторожева

9. Суфікси -уват-, -юват- вживаються у прикметниках на позначення певного вияву ознаки або виявлення невеликої міри властивості, схильності до чогось.

дуплуватий, злодійкуватий, круглуватий, світлуватий, синюватий

10. Суфікс -овит- вживається на озна­чення високого ступеня вияву ознаки.

гордовитий, талановитий, грошовитий

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал