8_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. «Геополітика» – це
А взаємодія геодезії та політології під час формування та реалізації як внутрішньої, так
і зовнішньої державної політики країни.
Б державна політика вивчення геологічної будови території країни з метою визначення
факторів, що впливають на її розвиток.
В концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних
факторів – положення країни, клімат, природні ресурси тощо.
Г застосування наукових методів геології та інших природничих наук у справі
формування внутрішньої державної політики.

2. Які обставини спричинили появу цитованої нижче постанови?
«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці
діяльності... посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань... Президія
Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись
пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України».
А Бойкот Компартією України другого туру виборів до Верховної Ради України в 1990 р.
Б Підтримка керівництвом Компартії України спроби державного перевороту
19 – 21 серпня 1991 р. та сприяння його здійсненню в Україні.
В Засудження вищим партійним керівництвом республіки Акта проголошення незалежності
України 24 серпня 1991 р.
Г Блокування місцевими партійними органами республіки підготовки до всеукраїнського
референдуму 1 грудня 1991 р.

3. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.
2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.
3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3

4. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х
років вплинули на життєвий рівень населення України?
1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.
2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.
3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.
4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.
5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.
А 1, 4, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 4
Г 3, 5, 6

5. Коли відбулася описана нижче подія?
«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може...
байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають на території
Польщі, кинуті напризволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню
Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно
населення Західної України і Західної Білорусії».
А 23 серпня 1939 р.
Б 1 вересня 1939 р.
В 17 вересня 1939 р.
Г 28 вересня 1939 р.

6. Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського
господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.?

1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошовій формі.
2. Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
3. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств.
4. Упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
5. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян.
6. Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств.
7. Об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
А 1, 2, 4
Б 1, 3, 5
В 3, 5, 6
Г 2, 4, 7

7. У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації
А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в
звичайні райони.
Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною
українською мовою.
В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-
державного апарату.
Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення
культурної роботи серед українців за кордоном.

8. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний
секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя.
Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної
ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».
А М. Грушевського
Б В. Винниченка
В Д. Дорошенка
Г С. Петлюру

9. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку
травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт
переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося
закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».
Де відбулися описані події?
А г. Маківка
Б г. Говерла
В г. Лисоня
Г г. Погар

10. На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-
Мефодіївського братства передбачав

А ліквідацію монархії.
Б скасування кріпосного права.
В установлення рівності всіх громадян перед законом.
Г об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік.

Записаться на курсы английского языка SkyEng

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал