28_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови

(1945 – початок 1950-х років) полягала в
А переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
В репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
Г придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

2. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?
«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в
плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».
А кінця 1930 – початку 1940-х років
Б другої половини 1940 – початку 1950-х років
В другої половини 1950 – початку 1960-х років
Г кінця 1960 – першої половини 1970-х років

3. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу
«відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?

1. Укрупнення колгоспів.
2. Розширення площ посівів кукурудзи.
3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.
4. Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4

4. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?
А Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту
їхніх прав.
Б Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у
галузях освіти, науки, культури та інформації.
В Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та
матеріальної допомоги.
Г Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних
катастроф та їхніх наслідків.

5. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено
А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.
Б збільшенням фінансування культури та народної творчості.
В долученням до європейської та світової культурної спадщини.
Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

6. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує
А членство в Українській Гельсінській групі.
Б участь у масовій акції підтримки «Празької весни».
В належність до «шістдесятників» в українській культурі.
Г перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал