27_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«...з 1919 р. член КП(б)У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів
«Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи»,
«Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.».
А М. Хвильового
Б В. Сосюру
В М. Зерова
Г П. Тичину

2. Курс на індустріалізацію проголошено
А 1921 р.
Б 1925 р.
В 1928 р.
Г 1930 р.

3. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку:
«1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?
А 1921 – 1923 рр.
Б 1932 – 1933 рр.
В 1941 – 1945 рр.
Г 1946 – 1947 рр.

4. 1945 рік в історії України пов’язаний із
А включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях.
Б голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла».
В операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.
Г початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

5. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?
«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч
військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами
своєї країни внаслідок війни».
А демобілізація
Б реевакуація
В депортація
Г репатріація

6. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 –
початок 1950-х років) визначалася

1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.
2 спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.
3 пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.
4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.
6 використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».
А 1, 4, 5
Б 3, 5, 6
В 1, 2, 4
Г 2, 3, 6

7. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався
А відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з
використанням західної фінансової та технічної допомоги.
Б наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної
частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери.
В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на
власні сили та ресурси Радянського Союзу.
Г поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі
обладнання, що СРСР отримував як репарації.

8. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в
період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)?

1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі
фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами,
будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%».
2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва,
залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не
пристосованих для життя підвальних приміщеннях...»
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.

9. «Операція «Вісла» – це
А воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої
світової війни.
Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі
до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
В переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до
складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.
Г спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної
України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.

10. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
А Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.
Б Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.
В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.
Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал