26_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.

2. Коли відбулася описана нижче подія?
«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде
провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і
Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».
А 26 січня 1918 р.
Б 21 лютого 1918 р.
В 24 березня 1918 р.
Г 29 квітня 1918 р.

3. Який документ містить такі рядки:
«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому
підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час
боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе
тимчасово всю повноту влади»?
А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського
Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна
В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна
Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри

4. Процес конституційного оформлення СРСР завершився

А 1920 р.
Б 1921 р.
В 1922 р.
Г 1924 р.

5. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?
А енергетичній
Б металургійній
В машинобудівній
Г вуглевидобувній

6. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне
А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.

7. «Криза збуту», що охопила економіку УСРР у 1922 – 1924 рр., характеризувалася
А неможливістю реалізувати продукцію на зовнішніх ринках в умовах економічної блокади.
Б падінням цін на промислові товари в умовах зростання цін на сільськогосподарську
продукцію.
В падінням купівельної спроможності населення внаслідок зростання безробіття.
Г падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на
промислові товари.

8. Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала
А повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів
масової інформації.
Б створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав
національних меншин.
В розширення повноважень республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної
роботи серед українців за кордоном.
Г суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного апарату представників інших
національностей українцями.

9. Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-х роках
А критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні.
Б засуджували «націонал-комуністичний ухил» партійного керівництва України.
В виступали за згортання політики українізації та політики колективізації.
Г були послідовними прихильниками сталінського плану «автономізації».

10. У 1920-х роках в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це
А перші машинно-тракторні станції.
Б літературно-художні об’єднання.
В перші революційні пролетарські театри.
Г молодіжні науково-дослідні центри.

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал