25_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок
А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).
Б ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.
В створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.
Г ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.

2. У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони
А Правобережної України.
Б Лівобережної України.
В Слобідської України.
Г Південної України.

3. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на
Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821 рр. – директор Полтавського
театру».
А С. Гулака-Артемовського
Б І. Карпенка-Карого
В І. Котляревського
Г М. Садовського

4. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:
«Д. Бортнянський – І. Григорович-Барський – М. Березовський – А. Ведель»?
А Д. Бортнянський
Б І. Григорович-Барський
В М. Березовський
Г А. Ведель

5. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть
межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це...
рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження –
невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»
А «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
Б «Сад божественних пісень» Г. Сковороди
В «Енеїда» І. Котляревського
Г «Кобзар» Т. Шевченка

6. Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював
А У. Кармелюк.
Б І. Гонта.
В О. Довбуш.
Г М. Залізняк.

7. У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.
А утворено Задунайську Січ.
Б відновлено козацький устрій Слобідської України.
В включено до складу Росії землі з українським населенням.
Г припинено існування Кримського ханства.

8. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?
1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.
2. Викуп селянами польових наділів.
3. Скасування селянської земельної общини.
4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.
5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.
6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.
А 1, 2, 4
Б 1, 4, 5
В 2, 3, 6
Г 3, 5, 6

9. Ким запроваджено викладені нижче заборони?
«Не допускати ввозу в межі імперії... яких би то не було книг і брошур, що видаються за
кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і
перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...»
А імператрицею Катериною ІІ
Б імператором Олександром ІІ
В імператрицею Марією-Терезією
Г імператором Миколою І

10. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?
А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй
землі має право сам порядкувати своїм життям...»
Б «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти
...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
В «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»
Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал