23_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських
установчих зборів.
Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.
В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
Г припинила українізацію військових частин російської армії.2. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А проголошенням радянської влади в Україні.
Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.
В висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді.
Г наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.

3. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими,
ніж в європейських країнах, завдяки

А технічній перебудові.
Б технологічній реконструкції.
В промисловому перевороту.
Г форсованій індустріалізації.

4. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено
А 1925 р.
Б 1929 р.
В 1930 р.
Г 1932 р.

5. Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства
України, здійснюваної в 1930-х роках?

1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.
2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.
3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3

6. Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася
А налагодженням співробітництва влади з політичними партіями.
Б націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.
В лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.
Г залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.

7. Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР
А Північна Буковина та Бессарабія ввійшли до складу Української РСР.
Б Північна Буковина та Бессарабія утворили нову союзну республіку – Молдавську РСР.
В Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабія – до складу Молдавської
Автономної РСР.
Г Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та
новоутвореною Молдавською РСР.

8. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни?
А Зосередження основних сил радянських військ на Далекому Сході.
Б Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії – союзників СРСР у війні.
В Масові репресії наприкінці 1930-х років проти армійського командного складу.
Г Розташування радянських військ, авіації, складів боєприпасів далеко від кордонів.

9. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст
А Луцьк – Рівне – Броди.
Б Вінниця – Житомир – Біла Церква.
В Львів – Перемишль – Чернівці.
Г Житомир – Бердичів – Київ.

10. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники
А змогли просунутися лише на 200 – 300 км углиб території України.
Б захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.
В окупували лише територію Правобережної України й були зупинені на Дніпрі.
Г захопили територію Галичини та Волині, зупинившись на лінії Рівне – Вінниця.

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал