21_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити
питання про

А перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.
Б погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир’я.
В утворення українсько-швецької антипольської коаліції.
Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

2. Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та
устрій Української козацької держави були укладені

А Б. Хмельницьким.
Б І. Виговським.
В П. Дорошенком.
Г І. Мазепою.

3. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю
Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний
союз з Трансільванією та __________».
А Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка,
Османською імперією.
Б Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським
ханством.
В Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького,
Швецією.
Г «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною.

4. Період Руїни характеризувався
А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-
визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду
внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля.
В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини,
втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав.
Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та
повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.

5. На могилі якого історичного діяча викарбовано такі рядки:
«Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда
Запорожской грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи
освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»?
А І. Сірка
Б Д. Апостола
В К. Гордієнка
Г П. Калнишевського

6. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій
половині XVII – середині XVIII ст.?
А Обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на
вірність гетьману.
Б Полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його
утримання.
В Кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися
його права та привілеї.
Г Полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на
полкових козацьких радах.

7. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1765 р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії
людей, худоби, землі, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були
узагальнені майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії».
А К. Розумовського
Б С. Вельямінова
В В. Голіцина
Г П. Рум’янцева

8. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того,
щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то
треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом

1 запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних
кавалерійських полків.
2 організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої
Запорозької Січі.
3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху.
4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української
старшини з російським дворянством.
А 1, 4
Б 1, 2
В 2, 3
Г 3, 4

9. Знищення Задунайської Січі спричинено
А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни
1768 – 1774 рр.
Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. на боці Туреччини.
В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у
франко-російській війні 1812 – 1814 рр.
Г переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 –
1829 рр.

10. Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала
А повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту.
Б установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.
В скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду.
Г ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом.

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал