11_ЗНО - Історія України

Страница для печатиСтраница для печати

1. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?
1. Т. Шевченко
2. В. Антонович
3. Ю. Бачинський
4. М. Драгоманов
5. І. Франко
6. Ф. Вовк
7. О. Потебня
А 1, 2, 4, 5
Б 2, 3, 4, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 2, 4, 6, 7

2. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях
Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла

А завершенню промислового перевороту.
Б створенню монополістичних об’єднань.
В формуванню ринку вільнонайманої праці.
Г подоланню залежності від іноземного капіталу.

3. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради.
У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де
оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали –
зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася...»
Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою
А продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського
Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС.
Б засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня
солідарності трудящих за будь-яких обставин.
В приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні
масштаби та наслідки катастрофи.
Г переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення»,
незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС.

4. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського
суспільства другої половини 1980-х років?

1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань
минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає».
2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне
нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя».
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.

5. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було
А падіння авторитету Комуністичної партії України в суспільстві.
Б проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.
В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.
Г проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва.

6. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки
А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.
Б установчому з’їздові Народного руху України за перебудову.
В першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР.
Г відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.

7. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого
ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося

А роковинам бою під Крутами.
Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.
В проголошенню Української Народної Республіки.
Г проголошенню незалежності Української Народної Республіки.

8. Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 р.?
А «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?»
Б «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»
В «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?»
Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

9. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками
народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців
народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало
51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».
А асиміляцію
Б депопуляцію
В дискримінацію
Г денаціоналізацію

10. Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?
1. Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку.
2. Установлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.
3. Інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури.
4. Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.
5. Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.
6. Прийнято нову Конституцію незалежної України.
А 1, 4, 6
Б 2, 3, 6
В 2, 4, 5
Г 1, 3, 5

Записаться на курсы английского языка SkyEng

Оставить комментарий

 
Подписаться на школьный портал